Disclaimer

Hoewel MOSO International B.V. zich tot het uiterste inspant om haar website(s) betrouwbaar te doen functioneren en betrouwbare informatie te doen bevatten, wijst MOSO International B.V. elke aansprakelijkheid in relatie tot elk gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan jegens elke partij af.

MOSO International B.V. is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige andere schade – van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook – welke is ontstaan door het gebruik van haar website(s) of de inhoud daarvan.

MOSO International B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van aan haar website(s) op enige wijze gekoppelde andere websites.

MOSO International B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website(s) en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

MOSO International B.V.
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag
Kamer van Koophandel Alkmaar 36052388
BTW nummer NL 8072.954.37.B01

Go to top